top of page

צו השעה

פרויקט ‘צו השעה’ שומרים על הפסקול הישראלי הוא מיזם נוסף של הקרן הפילנתרופית של משפחת נכט ביוזמת עו”ד ענבר נכט, לתמיכה בתרבות הישראלית מאז פרץ משבר הקורונה, והוא נועד להזכיר לכולנו למה אנחנו כל כך אוהבים את המוזיקה הישראלית ולהוביל לתמיכתה של מדינת ישראל במוזיקה הישראלית, באמצעות כלים תקציביים וחוקיים. בסך הכל משתתפים בפרויקט כ-100 זמרים וזמרות המבצעים 62 שירים ו-700 אנשי תעשיית המוזיקה. ‘צו השעה’ הינו חלק משורה של מיזמים פילנתרופיים של הקרן בתחומי המוזיקה, התרבות, הרווחה והבריאות.
bottom of page